zoz 2 rzeszów rejestracja

Przemyśl Stomatolog
zoz 2 rzeszów rejestracja
151

Views

rp_zdrowie27.jpgGrupa ta na ogół działa słabiej neuroleptycznie od leków należących do innych pochodnych fenotiazyny, powodując zarazem słabsze objawy niepożądane. Największe zastosowanie ma tiorydazyna, inne leki z tej grupy mają mniejsze znaczenie kliniczne. Tiorydazyna (Thioridazine, Thioridazin, Melleril) działa neuroleptycznie słabiej od chloropromazyny. Lek ten można stosować u chorych wykazujących reakcje depresyjne, nie nasila ich bowiem tak jak chloropro-mazyna. Własne przeciwdepresyjne działanie tiorydazyny jest jednak przez wielu klinicystów kwestionowane. Tiorydazyna wywołuje stosunkowo słabe objawy niepożądane. Zaburzenia ze strony układu pozapiramidowego są słabiej zaznaczone w porównaniu z chloropromazyną. Słabiej także wpływa niekorzystnie na czynność wydzielniczą żołądka. Niektórzy autorzy pokreślają jednak częstsze uszkodzenia siatkówki (retinopatie) po stosowaniu tego leku. Także stosunkowo często wywołuje wymioty.

Pozostałe artykuły o medycynie oraz zdrowiu:

Review Overview
User Rating:
0/5
(27 votes)
Written by admin